תיאטרון השחרתיאטרון השחר הוקם בשנת תש"ע (2010) 
על ידי  איילת סנאי (שינברג)- מחזאית, במאית ושחקנית.


התיאטרון מעלה הצגות מקוריות הנובעות מעולם הערכים היהודי ומותאמות לקהלי יעד מגוונים בחברה הישראלית, 
תוך שיתוף פעולה עם מיטב אנשי המקצוע בתחום.


תאטרון השחר – המסך עולה על אור חדש